Mere Mat vant DLFs samfunnsansvarspris 2021!

Media

Samfunnsansvarsprisen er en høythengende pris, hvor DLF ønsker å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp og/eller å løse sosiale problemer.

Juryens begrunnelse:

Årets vinner av DLF Samfunnsansvarspris skårer høyt på flere kriterier. Bedriften har gjort det meste riktig helt fra start. Basert på en misjon om bedre folkehelse og tydelige bærekraftmål, leverer de smarte og sunne supper med minst mulig miljø- og klimaavtrykk. De tenker sirkulær økonomi med redusert matsvinn og optimal emballasje, og de setter lokale råvarer høyt på agendaen. De har bevist at det går an å få til mye med begrensede ressurser, og er et eksempel til etterfølgelse for både små og store leverandører. Bedriften har virkelig satt bærekraftig suppe på agendaen.

Jurymedlemmer:
Jaana Røine, Adm.direktør i Grønt Punkt Norge
Ole Berg, Seniorrådgiver Helsedirektoratet
Morten Karlsen, Direktør Innkjøp, NHO Reiseliv
Heidi Furustøl, Daglig leder Etisk handel Norge
Helge Hasselgård, Adm.direktør i DLF

Mere Mat Samfunnsansvar mottakelse av pris