Mere Mat vant DLF Samfunnsansvarspris 2021!

Samfunnsansvarsprisen er en høythengende pris, hvor DLF ønsker å trekke frem gode eksempler på hvordan merkevarene eller merkevarebedriftene tar et betydelig og viktig samfunnsansvar. Det kan være gjennom å bidra til bedre folkehelse, bedre ressursutnyttelse, lavere klimautslipp og/eller å løse sosiale problemer.